Добре дошли в сайта на І В класмай 01, 2012

Какво трябва да знаем в края на І клас по БЕЛ
· Буквата се чете и пише.
· Звукът се чува и изговаря.
· Звуковете са гласни или съгласни.
· Гласните съдържат само глас и образуват срички. Те са шест на брой:
· а-ъ; о-у; е-и.
· Съгласните са сонорни, звучни или беззвучни.
· Сонорните съгласни съдържат много глас и малко шум. Това са съгласните в думата ЛаМаРиНа + Й.
· Звучните съгласни съдържат глас и шум.
· Звучните съгласни са БВГДЖЗ. Това са първите шест съгласни в азбуката.
· Беззвучните съгласни са ПСФТШК и Х, Ц, Ч. Те съдържат малко глас и много шум.
· В края на думата звучен съгласен се чува като съответния беззвучен – Б се чува като ПВ – като ФГ като КД като Т,Ж като ШЗ като С.
· Ако се колебаем коя буква да напишем, променяме думата, така че след съгласната да има гласен звук.
· Пренасянето на думите на думи става по срички.
· При пренасяне никога буква не остава сама на горния или на долния ред.
· Буквата Я в началота на думата означава два звука Й и А.
· Буквата Ю в началота на думата означава два звука Й и У.
· Буквата Я след гласен означава два звука – Й и А.
· Буквата Ю след гласен означава два звука – Й и У.
· Буквата Я след съгласен означава един звук – А.
· Буквата Ю след съгласен означава един звук – У.
· Буквата Щ винаги означава два звука – Ш и Т.
· Буквата Ь не означава звук, а бележи, че предния съгласен се чува по-меко.
· Йо се пише в началота на думата или след гласен.
· Ьо се пише винаги след съгласен.
· Буквата Й бележи съгласен звук – не образува срички.
· Й или И в края на думата?Когато се означава един предмет, се пише й (един завой) – 2 срички. Когато се означават много предмети, се пише и (много завои) – 3 срички.
· Думата означава нещо: предмет, признак на предмета или действие.
· Главна буква се пише в началото на текст или изречение.
· Имената се пишат с главни букви.
· Думите, свързани по смисъл, образуват изречение.
· Чрез съобщителното изречение се съобщава нещо. В края му пишем точка.
· Чрез въпросителното изречение задаваме въпрос. В края му се пише въпросителен знак.
· Удивителният знак се поставя след изречение, което означава заповед или силни чувства.
· Изреченията образуват текст.

Няма коментари:

Публикуване на коментар